08. Tinh yếu Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Pháp thoại ngày 21 tháng 07 năm 2009 tại Thiền đường Nướ Tĩnh, chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai.