Pháp thoại năm 2009

01. Tinh yếu Kinh quán niệm hơi thở

02. Ngồi yên nhìn sâu

Khoá tu Tiếng Việt tại Tu viện Lộc Uyển- Mỹ