Pháp thoại năm 2007

Hiện Video Pháp thoại bài  (15,17,18)  đang bị mất xin quý vị hoan hỷ tìm hiểu thêm bên file mp3 tại đây:   

15 2007.09.13 Để có thể chăm sóc thân và tâm mp3
17 2007.09.15 Vấn đáp mp3
18 2007.09.16 Hàn gắn những vết thương trong gia đình mp3