Chuyện ngủ ngon

Pháp thoại ngày 9 tháng 7 năm 2006, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.