Pháp thoại năm 2005

Hiện Video Pháp thoại bài  2005-01-09  đang bị mất xin quý vị hoan hỷ tìm hiểu thêm bên file mp3 tại đây:   

02 2005-01-09 Kẻ thù ta không phải con người mp3