PT 26. 4. 2001

Pháp thoại ngày 26 tháng 4 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.