PT 18. 2. 2001

Pháp thoại ngày 18 tháng 2 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.