PT 07.01.2001

Pháp thoại ngày 7 tháng 1 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm