Niềm hạnh phúc của gia đình

Pháp thoại ngày 3 tháng 8 năm 2001.