Chăm sóc nuôi dạy sư em

Pháp thoại ngày 21 tháng 1 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.