Pháp thoại năm 2001

Hiện có một số tài liệu Video trong phần này đang bị mất (Bài 30, Bài 40) xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 

2001.07.15 Lý do nội tại ngoại tại

2001.08.07.VN.sống hạnh phúc thác an lạc