Phần 3 – Phương pháp tu tập tại Làng Mai

Trong phần 3 của khoá giảng có một số bài (22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 32 và 34) được chuyển từ Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam của khoá giảng để phù hợp với chủ đề.
Bài 22: Thức dậy miệng mỉm cười – Từ nhãn thị chúng sanh
Bài 23: Bảo trì khu vườn – Bẻ gãy thế tam giác
Bài 24: Bài khảo nghiệm bẻ gãy thế tam giác
Bài 25: Thực tập căn bản
Bài 29: Đi chơi trong bản môn
Bài 30: Ru nội kết – Thực tập trong bản môn
Bài 31: Thiền hành là ngưng lại
Bài 32: Chánh báo, y báo, thực tập 3 lạy
Bài 34: Chánh tín và ngũ lực
Bài 53: Quy y Tam Bảo
Bài 54: Lịch sử đạo Bụt đi vào cuộc đời
Bài 55: Hải đảo tự thân
Bài 56: Hiện pháp lạc trú
Bài 57: Ai hay hát – Ai hay nghe hát
Bai 58: Pháp lạc pháp nhũ
Bài 59: Pháp lạc
Bài 60: Nghệ thuật nói chuyện- thiên thần bảo hộ
Bài 61: Chánh ngữ
Bài 62: Ai là tri kỉ
Bài 63: Hướng thượng – thiền đi
Bài 64: Thiền đi và người đi vòng quanh
Bài 65: Mở cửa bất sinh bất diệt – thực tập 3 lạy
Bài 66: Nhận diện những điều kiện hạnh phúc
Bài 67: Kinh Thuỷ Dụ
Bài 68: Hơi thở chánh niệm
Bài 69: Tịnh khẩu ngồi yên
Bài 70: Nghệ thuật ngồi yên – tịnh tâm
Bài 71: Chánh niệm hơi thở trong mỗi động tác
Bài 72: Làm cho tâm ý lưu thông
Bài 73: Buông bỏ ngủ dục
Bài 74: Chuyển rác thành hoa
Bài 75: Thực tập trong cõi sinh diệt
Bài 76: Đối thú- Tự tứ