Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam

Bài 27: Mỗi hiện tượng là một bông hoa

Hiện tài liệu Video bài này đang bị mất xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 tại Phần 2: Vườn thiền Việt Nam. mp3

Bài tiếp theo >>