Xem pháp thoại – Video

Những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp cho nền hòa bình và an vui thế giới

Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Trung Tâm Văn Hóa Liễu Quán – Huế ngày 10-03-2005