Pháp thoại năm 2012

Mùa Hè Xóm Trung năm 2012

Châu báu chất đầy thế giới

Pháp thoại ngày 23 tháng 07 năm 2012 tại Chùa Pháp Mai, Xóm Trung, Làng Mai trong Khoá tu mùa Hè năm 2012

  Thiết lập truyền thông

Pháp thoại ngày 30 tháng 07 năm 2012 tại Chùa Pháp Mai, Xóm Trung, Làng Mai trong Khoá tu mùa Hè năm 2012