Xem pháp thoại – Video

Thiết lập truyền thông- Chế tác bình an- khóa tu tại EIAB – 9.8.2014

Pháp thoại ngày 9.8.2014 tại EIAB

Thiết lập truyền thông-Chế tác bình an