Bài 25. Kết thúc khoá giảng

Kết thúc khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt

Ngày 20 tháng 02 năm 1994.