Bài 23. Bốn tâm vô lượng

Pháp thoại ngày 13 tháng 02 năm 1994.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt