Bài 22. Chân tâm duyên sinh

Pháp thoại ngày 06 tháng 02 năm 1993.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt