Bài 06. Chánh Kiến (tt)

Pháp thoại ngày 09 tháng 12 năm 1993 tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt