Bài 04. Khổ và vui

Pháp thoại ngày 02 tháng 12 năm 1993 tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt