Bài 02. Lý Duyên Khởi

Pháp thoại ngày 25 tháng 11 năm 1993 tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt