Xem pháp thoại – Video

Khoá giảng Lâm Tế Ngữ Lục 2003-2004