Bài 18. Dị Bộ Tông Luân Luận (11)

Bài 18. Dị Bộ Tông Luân Luận (11) 2004-11-14 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 14-11-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>