Bài 15. Dị Bộ Tông Luân Luận (8)

Bài 15. Dị Bộ Tông Luân Luận (8) 2004-10-31 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận – ngày 31-10-2004 – Thích Nhất Hạnh

Bài tiếp theo >>