Xem pháp thoại – Video

Kẻ thù ta không phải con người

Kẻ thù ta không phải con người 2005-01-09 from vimeo.com/thuvienlangmai

An cư kiết thu 2004 – Đạo Bụt hôm nay – Đạo Bụt ngày mai
Pháp thoại ngày 09-01-2005