Hãy thương nhau đi- mùa Hè xóm Trung 2014

Pháp thoại ngày 29 tháng 07 năm 2014.

Khoá tu mùa Hè 2014, tại chùa Mai Hoa, xóm Trung, Làng mai.