Giảng Kinh Nghĩa Túc

Kinh Cát Tường

Kinh Mâu Ni

Kinh Phụ Tử Cọng Hội

Kinh Di Lặc Nạn

Kinh Kính Diện Vương

Kinh Duy Lâu Lặc Vương

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời

Kinh Hương Hoa

 

Tham khảo thêm Kinh Văn trong sách “Đạo Bụt Nguyên Chất