Duy biểu học (An Cư kiết Đông 2013-2014)

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF.DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF.DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF.DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF.DOC

Tài liệu xem thêm: Sách “Duy biểu học-Hiểu rõ sự vận hành của tâm

Nghe và tải file.mp3

 

Pháp thoại video khoá giảng