Bài 04: Hợp xướng trong sự thống nhất

Hợp xướng trong sự thống nhất 2005-12-08

– Niệm, định, tuệ là sự thực tập nồng cốt để đi đến giải thoát.

Bài 05 >>