Kinh Pháp Hoa

Pháp thoại ngày 12 tháng 12 năm 1991, tại xóm Thượng.