Hãy nếm an lạc trong giây phút hiện tại.

Pháp thoại ngày 28 tháng 11 năm 1991.