Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và chuyển hoá khổ đau

Pháp thoại ngày 26 tháng 11 năm 2009 tại Thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới, Làng Mai.

Trong khoá An cư kiết Đông 2009-2010