Khoá giảng An cư kiết đông 2008-2009- Đạo đức học- Tân tu 5 giới

Hiện Video Pháp thoại bài 12. 2009.01.22 Hoà hợp trong năm uẩn đang bị mất xin quý vị hoan hỷ tìm hiểu thêm bên file mp3 tại đây:

Download