Xem pháp thoại – Video

Nếu bạn muốn học hỏi thêm Phật pháp và về những pháp môn tu tập để có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, xin mời bạn vào Pháp Đường để nghe pháp thoại trực tuyến và bạn cũng có thể nghe lại các bài pháp thoại trước nữa. Tại Mai Thôn, sáng thứ Năm và Chủ Nhật nào cũng có một bài pháp thoại mới trực tuyến, mời bạn lên mạng để cùng nghe pháp thoại với tứ chúng tại đạo tràng Mai thôn và chỉ vài giờ đồng hồ sau đó là pháp thoại đã được đưa vào Pháp đường, bạn có thể nghe lại nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội tham gia trực tuyến cùng tăng thân. Xin đề nghị bạn đừng nằm khi đang ở trong pháp đường. Bạn có thể đem theo một cái tọa cụ, gối ngồi nghe pháp thoại, hoặc gấp một chiếc chăn lại làm tám để thay tọa cụ. Tọa cụ kê dưới mông, và bạn ngồi xếp bằng theo kiểu bán già hoặc toàn già, hai đầu gối kê và chúc xuống nền pháp đường. Giữ cho lưng thật thẳng, đầu thật thẳng nhưng không cứng. Buông thư tất cả các cơ bắp trong châu thân, chỉ nắm lấy hơi thở. Như vậy bạn có thể ngồi từ nửa giờ tới bốn mươi lăm phút mà không thấy mỏi. Ngồi thiền hay ngồi nghe pháp thoại cũng ngồi theo kiểu ấy. Bán già hay kiết già đều là kiểu ngồi hoa sen. Kiết già (hay toàn già) là để bàn chân phải trên bắp chân trái, và bắp chân trái lên bắp chân phải. Bán già là hoặc để chân trái lên chân phải hoặc chân phải lên chân trái. Trong trường hợp chưa quen, bạn có thể ngồi theo kiểu nào cũng được miễn là lưng cho thẳng và đầu cùng một đường thẳng với lưng.

Nghe pháp là một phép thực tập rất dễ chịu. Những bài pháp thoại gieo trồng trong tâm thức do những hạt giống của hiểu biết, của thương yêu làm lớn lên khả năng chấp nhận, tha thứ và buông bỏ trong ta, để ta cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng và ta biết cách hành xử như thế nào để chuyển hóa tình trạng trong thân tâm cũng như trong hoàn cảnh. Phần lớn những bài pháp thoại mà bạn được nghe trong pháp đường đều ít có tính cách lý thuyết, giàu tính thực tập và cung cấp cho chúng ta những cái thấy cũng như những phương thức hành trì mà ta có thể thực hiện được. Nghe pháp thoại đều đều như thế trong thời gian ba, bốn tháng, vốn liếng Phật pháp của bạn sẽ giàu có một cách đáng kể và bạn có thể đóng góp một cách thực tế và hữu hiệu trong những buổi pháp đàm. Có những khóa học kéo dài trong ba tháng hoặc chín tháng và bạn có thể theo dõi các bài pháp thoại ấy cho hết khóa, và từ khóa này sang khóa khác, ba năm sau kiến thức Phật học cũng như khả năng hành trì của bạn sẽ tăng tiến rất nhiều. Chúng tôi đề nghị ngoài những bài pháp thoại thứ Năm và Chủ Nhật, bạn theo học những khóa như Trái Tim Của Bụt, Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh, Kinh Tam Di Đề, Con Đường Của Bụt, Các Định Đề Giáo Lý Làng Mai, Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt.

_________________________________________________________

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:

Youtube Ban Biên Tập Làng Mai  (Pháp thoại Tiếng Việt các khoá giảng từ năm 1997 đến 2005 của Sư Ông Làng Mai)
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)

Kim Sư Tử Chương (Kinh Hoa Nghiêm) An cư kiết đông 2007-2008

01. Đồng thời tương ứng02. Kim Sư Tử Chương P1 03. Kim Sư Tử Chương P2 05. Kim Sư Tử Chương P406. Kim Sư Tử Chương P5 07. Kim Sư ...
Read More

Pháp thoại năm 2008

Giảng Kinh Quán Niệm Hơi Thở năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng Bài 01Kinh Quán Niệm Hơi Thở_Tuỳ niệm Phật thânHạt giống tuệ giácNiệm Pháp-Niệm ...
Read More

Pháp thoại năm 2009

01. Hiện Pháp Lạc Trú 02. Ái ngữ là một nghệ thuật 03. Bình thơ 04. Mộng Trung Ngộ 05. Làm bạn với khổ đau 06. Quán niệm hơi thở ...
Read More

Pháp thoại năm 2014

Hãy thương nhau đi Pháp thoại ngày 29 tháng 07 năm 2014. Khoá tu mùa Hè 2014, tại chùa Mai Hoa, xóm Trung, Làng mai. Thiết lập truyền thông- Chế ...
Read More

Pháp thoại năm 2013

Khoá tu “Giờ đây bên nhau” cho người Việt tại Thái Lan 2013 Pháp thoại ngày 24-04-2013 Pháp thoại ngày 25-04-2013 Pháp thoại ngày 26-04-2013 Pháp thoại Xóm Trung khoá ...
Read More

Pháp thoại năm 2012

Mùa Hè Xóm Trung năm 2012 Châu báu chất đầy thế giới Pháp thoại ngày 23 tháng 07 năm 2012 Thiết lập truyền thông Pháp thoại ngày 30 tháng 07 ...
Read More

Giảng Kinh Nghĩa Túc

Kinh Cát Tường Kinh Mâu Ni Kinh Phụ Tử Cộng Hội Kinh Di Lặc Nạn Kinh Kính Diện Vương Kinh Duy Lâu Lặc Vương Kinh Chiếc Lưới Ái Ân Kinh ...
Read More

Tri kỷ của Bụt- An cư kiết Đông 2012-2013

  01. Pháp thoại ngày 08-11-2012- Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ 02. Pháp thoại ngày 11-11-2012- Phương pháp học Phật 03. Pháp thoại ngày 15-11-2012- Quán hữu vô ...
Read More

An cư kiết Đông 2011-2012

Du Già Sư Địa Luận 2011-2012 Quán Sở Duyên Duyên Luận 2012 ...
Read More

Khoá giảng Công phu nở đóa sen ngàn cánh

Công Phu Thứ 2 Công Phu Thứ 3 Công Phu Thứ 4 Công Phu Thứ 5 Công Phu Thứ 6 Công Phu Thứ 7 Công Phu Chủ Nhật Nghi thức ...
Read More

Giảng Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Giảng Kinh Quán Niệm Hơi Thở 2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc- Lâm Đồng- Việt Nam Tinh yếu Kinh quán niệm hơi thở (21-07-2009) tại Làng Mai Tài ...
Read More

Duy biểu học (An Cư kiết Đông 2013-2014)

Tài liệu Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014 51 Tâm hành .PDF – .DOC 30 Bài tụng Duy Thức .PDF – .DOC 50 ...
Read More

Dòng tu Tiếp hiện

Dòng tu Tiếp Hiện from vimeo.com/thuvienlangmai Tìm hiểu thêm về “Dòng tu Tiếp Hiện” ...
Read More

Thiền tập cho gia đình

Soi sáng trong gia đình  khóa tu mùa hè – 2003-07-27 Xây dựng gia đình văn minh  khóa tu mùa hè -2004-07-13 Chúng ta thật sự muốn gì  khóa tu ...
Read More

Về Việt Nam 2005

Phật giáo Việt Nam ngày nay qua cái nhìn tương tức Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Hà Nội ngày 18-01-2005 Tương lai đạo ...
Read More

Khóa giảng Dị Bộ Tông Luân Luận – 2004

Bài 01. Chư Tổ là sự tiếp nối của Bụt Bài 02. Phân phái lần đầu Bài 03. Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới Bài 04. Đặc tính thời ...
Read More

Khoá giảng Truyền thống sinh động của thiền tập

Phần 1 – Thiền tập thời đạo Bụt nguyên thỉ   Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam   Phần 3 – Phương pháp tu tập Làng Mai     ...
Read More

Thực tập nền tảng – Giảng kinh nghĩa túc (tiếp)-An cư kết đông 2010-2011

2010-12-16 Cửa Vô Sinh 2011-01-27 Chuyển Hướng Nẻo Về Của Ý 2011-01-30 Nhu Yếu Hiểu Và Thương ...
Read More