Giảng kinh

Giảng kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Giảng Kinh Phước Đức (phần 1)
Giảng Kinh Phước Đức (phần 2)
Giảng Kinh Phước Đức (phần 3)
Giảng Kinh Phước Đức (phần cuối)
Giảng Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 1)
Giảng Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (Phần 2)
Giảng kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 3)
Pháp thoại ngày 4.7.2010, tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.
Giảng kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 4)
Pháp thoại ngày 25.11.2010, tại thiền đường Hội Ngàn Sao, xóm Hạ, Làng Mai
Giảng kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 5)
Pháp thoại ngày 02.12.2010, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, Làng Mai, trong khóa An cư Kết Đông.
Giảng kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại – phần cuối
Đây là bài pháp thoại Thiền sư giảng vào ngày 09 tháng 12 năm 2010, tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, xóm Mới, Làng Mai, trong khóa tu An cư Kết Đông.