1994-1997 Truyền thống sinh động

Pháp thoại Thích Nhất Hạnh

Đây là khóa học về tiến trình sinh động và phương cách hành trì của Thiền tập Phật giáo từ hồi Bụt còn tại thế, qua thời đạo Bụt Bộ Phái, cho đến ngày nay.

Toàn bộ khóa chia làm ba phần, trình bày ba giai đoạn nói trên của Truyền Thống Sinh Động Thiền Tập Trong Đạo Bụt:

 phần 1    Nói về Thiền tập thời Nguyên Thỉ. Nội dung là những bài giảng các kinh điển chính yếu và chưa chế biến của thời Bụt còn tại thế. Thêm vào đó là những sử liệu minh chứng đạo Bụt ở nước ta hồi đó là được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang chứ không phải từ Trung Quốc như nhiều sách sử ghi lại.

phần 2   Trình bày những Thiền phái lớn ở Việt Nam kể từ thế kỷ thứ Ba trở về sau. Nội dung gồm các phương pháp hành trì, những giáo pháp của chư tổ, cùng cách du nhập và phát triển của từng Thiền phái tại Việt Nam hồi đó.

phần 3   Dành cho những Phương pháp tu tập Làng Mai. Nội dung gồm những thực tập dựa trên giáo điển thời nguyên thỉ để cung ứng những pháp môn thiền tập Đại thừa, thích hợp với việc trị liệu và giải thoát thân, tâm của con người trong thời đại mới. Nền tảng căn bản của những phương pháp này là Hiện Pháp Lạc Trú.

 Trong toàn bộ khóa học còn có kết quả của những công trình nghiên cứu, tìm kiếm gốc rễ kinh điển nguyên thỉ của đạo Bụt; những đề nghị giáo chính kinh điển truyền thừa; và những bằng chứng cho thấy ngài Tăng Hội không những là Sơ tổ thiền tông Việt Nam mà còn là Sơ tổ của thiền Tông Trung Hoa nữa.

Đề tài của bộ sách này là Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt, dịch tiếng Anh là The Living Tradition of Buddhist Meditation.

Khi nói “Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt“, ta hiểu rằng ngoài đạo Bụt cũng có những truyền thống thiền tập khác mà trong sách này chúng ta sẽ không nói đến. Chữ sinh động ở đây có nghĩa thiền tập này là một thực tại sống chứ không phải là một nền triết lý nằm trong sách vở để nghiên cứu. Vì vậy chủ đề này không phải là một chủ đề dành cho người nghiên cứu đứng về phương diện tri thức, mà là một chủ đề dành cho người có niềm thao thức muốn thực tập thiền.

Trong khóa này chúng ta sẽ có cơ hội thực hành những phương pháp thiền tập trong đạo Bụt, từ các phương pháp do chính Bụt chỉ dạy, cho đến những phương pháp đã được các vị Tổ sư khai triển và cống hiến cho chúng ta.

Đây là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại lịch sử của truyền thống thiền tập, để thấy rằng thiền tập không phải là một cái gì cứng ngắc mà là một thực tại linh động, sống, đổi thay theo thời gian và hoàn cảnh.

Thiền tập phải là một pháp môn đáp ứng được những nhu yếu, những khổ đau của con người, và chúng ta biết nhu yếu và khổ đau của con người qua các thời đại thì không giống nhau.

Nhận thức được như vậy, chúng ta thấy có bổn phận phải giữ cho truyền thống thiền tập đó sống mà đừng biến nó thành một môn học có tính cách trí thức. Khi thiền tập còn giữ được tính cách sinh động của nó, thì nó còn phục vụ được cho con người, vì nó trả lời được những câu hỏi thâm sâu nhất của con người. Đó là những câu hỏi thuộc phạm vi khổ đau và hạnh phúc.

Từ ngày đạo Bụt Đại thừa xuất hiện, thiền tập cũng có thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ có cơ hội đề cập đến những phương pháp thiền tập của đạo Bụt Đại thừa. Trước hết ta nói đến các pháp môn ở Ấn Độ, sau đó chúng ta sẽ đi ngang qua thiền tập đã được giảng dạy và thực tập tại Trung Hoa, kế đến chúng ta đi xuống truyền thống thiền tập ở Việt Nam. Trình tự đó không có nghĩa là thiền tập ở Việt Nam là do Trung Hoa truyền xuống. Ngược lại!

Vào thế kỷ thứ ba Tây lịch, thiền sư Việt Nam Khương Tăng Hội, sau thời gian tu học và giảng dạy thiền tại trung tâm Phật giáo Luy Lâu, ngài đã đi lên miền Bắc, và đã là vị tăng đầu tiên sang giảng dạy thiền tại Trung Hoa. Ngài chẳng những là Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam, mà còn là Sơ Tổ Thiền Tông của Trung Hoa và cả của Nhật Bản nữa.

Chúng ta sẽ bắt đầu môn thiền tập có từ hồi Bụt còn tại thế, do chính Bụt và tăng đoàn của ngài thực tập, rồi tiếp tục bằng thiền tập đã được phát triển sau khi Bụt nhập diệt.

Nói vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phối hợp giáo lý Nguyên thủy và Đại thừa để nếu cần, thì sáng tạo thêm những thực tập thích hợp với hoàn cảnh mới, cho con người mới, tại gia cũng như xuất gia, mà ta gọi là Thiền tập tân tu.

Thầy Làng Mai

 

Đọc sách Truyền Thống Sinh Động của Thiền Tập

Xem video tại Pháp đường:

Phần 1 – thiền tập thời đạo Bụt nguyên thỉ

Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam

phần 3 –  Những Phương pháp tu tập Làng Mai

 

Nội dung >> tải về dưới dạng mp3

Kinh Tư Lượng  – mp3

 1. Thiền là gì  – mp3
 2. Kinh An ban thủ ý – Tứ niệm xứ  – mp3
 3. Đối tượng quán chiếu về thân  – mp3
 4. Quán chiếu cảm thọ – mp3
 5. Quán chiếu về tâm hành – mp3
 6. Quán chiếu lãnh thổ của mình  – mp3
 7. Quán vô thường và 4 pháp  – mp3
 8. Bốn hơi thở cuối và Tứ thiền – mp3
 9. Đạo Bụt truyền qua VN  – mp3
  ________
 10. Phương pháp đạt thiền – mp3
 11. Tựa Kinh An ban thủ ý & 16 hơi thở  – mp3
 12. Tứ thiền & Đạo chí – mp3
 13. Pháp môn của Tăng Hội & hơi thở 11,12 – mp3
 14. Lão Tử hóa Hồ & hơi thở 13 – mp3
 15. Quán li tham và tịch diệt – mp3
 16. Thiên đường và địa đường – mp3
 17. Nhất hạnh & Tổng trì tam muội – mp3
 18. Thực tập có mặt & Tổng trì tam muội – mp3
 19. Tu cho tổ tiên  – mp3
  ________
 20. Ngũ phần hương & Tổ Vô ngôn thông – mp3
 21. Thức dậy mỉm cười  – mp3
 22. Bảo trì khu vườn – thế tam giác  – mp3
 23. Bài khảo nghiệm – bẻ thế tam giác  – mp3
 24. Thực tập căn bản  – mp3
 25. Vô đắc & thiền phái Vô Ngôn Thông  – mp3
 26. Mỗi hiên tượng là bông hoa – 3 lạy  – mp3
 27. Thiền thoại đầu – mp3
 28. Đi chơi trong bản môn  – mp3
 29. Ru nội kết – thực tập trong bản môn – mp3
  ________
 30. Thiền hành là ngưng lại – mp3
 31. Chánh báo, y báo & 3 lạy – mp3
 32. Tổ Thảo Đường & các tổ truyền qua VN – mp3
 33. Chánh tín & ngũ lực – mp3
 34. Trần Thái Tông – mp3
 35. Tu tập trong tăng thân & Trần Thái Tông  – mp3
 36. Thiền phổ và nhu yếu của vua – mp3
 37. Vô vị chân nhân – mp3
 38. Thiền sư Thường Chiếu – mp3
 39. Hiện pháp lạc trú – mp3
  ________
 40. Tuệ Trung Thượng sĩ – mp3
 41. Cái nhìn bất nhị – mp3
 42. Oai nghi & Tuệ trung thượng sĩ – mp3
 43. Cư trần lạc đạo (Trần Nhân Tông)  – mp3
 44. Cư trần lạc đạo (tt) – mp3
 45. Thương không hưởng thụ & CưTLĐ (hồi 3)  – mp3
 46. Cư trần lạc đạo (hồi 3,4)  – mp3
 47. Cư trần lạc đạo (hồi 5,6)  – mp3
 48. Cư trần lạc đạo (hồi 7,8) Vô tâm  – mp3
 49. Cư trần lạc đạo (hồi 7,8) – mp3
  ________
 50. Cư trần lạc đạo (hồi 8,9) – mp3
 51. Cư trần lạc đạo (hồi 10)  – mp3
 52. Quy y tam bảo – mp3
 53. Lịch sử đạo Bụt đi vào cuộc đời – mp3
 54. Hải đảo tự thân  – mp3
 55. Hiện pháp lạc trú – mp3
 56. Ai hay hát – mp3
 57. Pháp lạc & Pháp nhũ – mp3
 58. Pháp lạc – mp3
 59. Nghê thuật nói chuyện – thiên thần bảo hộ – mp3
  ________
 60. Chánh ngữ – mp3
 61. Ai là tri kỉ  – mp3
 62. Hướng thượng thiền đi – mp3
 63. Thiền đi và người đi vòng quanh – mp3
 64. Mở cửa bất sanh bất diệt – 3 lạy – mp3
 65. Nhận diện điều kiện hạnh phúc – mp3
 66. Kinh thí dụ  – mp3
 67. Hơi thở chánh niệm – mp3
 68. Tịnh khẩu ngồi yên – mp3
 69. Nghê thuật ngồi yên tỉnh tâm – mp3
 70. Chánh niệm hơi thở trong mỗi động tác – mp3
  ________
 71. Làm cho tâm ý lưu thông – mp3
 72. Buông bỏ ngũ dục – mp3
 73. Chuyển rác thành hoa – mp3
 74. Thực tập trong cõi sinh diệt – mp3
 75. Đối thủ an cư – mp3