2008-2009 Con đường của Bụt

Khóa giảng an cư kiết đông 2008-2009 – Đạo đức học – tân tu 5 giới

Tải về dạng mp3

2008-11-20 Quê hương giây phút hiên tại – mp3

2008-11-23 Đừng tìm hạnh phúc trong tương lai – mp3

2008-11-27 Tri ân là hạnh phúc – mp3

2008-11-30 Chánh kiến nền tảng hạnh phúc – mp3

2008-12-04 Trở về căn nhà của mình – mp3

2008-12-07 Hạnh phúc trong đau khổ – mp3

2008-12-11 Chánh kiến là cái nhìn vượt thoát – mp3

2008-12-14 Dùng tuệ giác để vượt thoát định kiến – mp3

2008-12-18 Quay về nương tựa tỉnh giác – mp3

2009-01-04 Hiện pháp lạc trú – mp3

2009-01-08 Ái ngữ là nghệ thuật – mp3

2009-01-22 Hòa hợp trong năm uẩn – mp3

2009-01-25 Giao thừa – mp3

2009-02-01 Mộng trung ngộ – mp3

2009-02-08 Làm bạn với khổ đau – mp3

2009-02-12 Quán niệm hơi thở – mp3

2009-02-15 Dựng lại với hơi thở – mp3