2013 Khóa tu mùa xuân, hè, thu

Thich Nhat Hanh’s Dharma Talk – Spring, summer and fall – Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
2013-11-10 – The technique can help us come back? EN.mp3 VN.mp3FR.mp3
2013-11-07 – Tổ Nhất Định VN.mp3 EN.mp3
2013-11-03 – Compassion EN.mp3 VN.mp3FR.mp3
2013-10-31 – Bụt có trong xe không?
– Thầy kể về chuyến hoàng hóa tại Mĩ 2013
VN.mp3 EN.mp3FR.mp3
2013-03-10 – Dharma Talk EN.mp3 VN.mp3FR.mp3

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)