2013-2014 An cư kiết đông

Thich Nhat Hanh’s Dharma Talk – WINTER RETREAT – Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về

 

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
Video
YouTube
2013-11-17 First Dharma Talk of the Winter Retreat EN.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2013-11-21 Mở đầu Duy Biểu ứng dụng VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2013-11-24 Mối liên hệ giữa ý, mạc na và thức VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2013-11-28 Năm tâm sở biến hành VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2013-12-01 Sinh Phật bất nhị – bài kệ thứ 3 VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2013-12-05 Những đặc tính của chủng tử VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2013-12-08 Sự khế cơ và làm mới đạo Bụt VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2013-12-12 Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của chủng tử VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2013-12-15 Không trong cũng không ngoài VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2013-12-19 Những công dụng của tàng thức VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2013-12-22 Time is life, time is peace EN.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2013-12-24 Christmas Eve Talk EN.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2013-12-29 Dharma Talk in English
EN.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2013-12-31 New Year Eve Talk EN.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-01-05 Thảnh thơi, tự do và tình huynh đệ VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-01-09 Để pháp thân tỏa sáng VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-01-12 Đối tượng của tàng thức là tánh cảnh VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-01-16 Tính tương đãi VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-01-19 Tam cảnh, tam lượng VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-01-23 Sự tích cây nêu – học tiếp duy biểu VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-01-26 Học tiếp duy biểu VN.mp3 EN.mp3 Fr.mp3 Xem
2014-01-30 Bình thơ đêm giao thừa VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-02-06 Mạc na là Tình VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem
2014-02-09 Con đường thực tập VN.mp3 EN.mp3Fr.mp3 Xem

 

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF.DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF.DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF.DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF.DOC
Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)