An cư kiết đông 2013-2014

Thich Nhat Hanh’s Dharma Talk – WINTER RETREAT – Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
mp3 File Video
YouTube
2013-11-17 The First Dharma Talk of the Winter Retreat (Pháp Thoại bằng tiếng Anh) Thông dịch Tiếng Việt mp3
Xem
2013-11-21 Mở đầu Duy Biểu ứng dụng Nghe mp3 Xem
2013-11-24 Mối liên hệ giữa ý, mạc na và thức Nghe mp3 Xem
2013-11-28 Năm tâm sở biến hành Nghe mp3 Xem
2013-12-01 Sinh Phật bất nhị – bài kệ thứ 3 Nghe mp3 Xem
2013-12-05 Những đặc tính của chủng tử Nghe mp3 Xem
2013-12-08 Sự khế cơ và làm mới đạo Bụt Nghe mp3 Xem
2013-12-12 Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của chủng tử Nghe mp3 Xem
2013-12-15 Không trong cũng không ngoài Nghe mp3 Xem
2013-12-19 Những công dụng của tàng thức Nghe mp3 Xem
2013-12-22 How to enjoy the practice

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2013-12-24 What do you want to do with your life

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2013-12-29 The living Dharma is in the Shangha

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2013-12-31 Xmas-Eve-DharmaTalk

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2014-01-05 Thảnh thơi, tự do và tình huynh đệ Nghe mp3 Xem
2014-01-09 Để pháp thân tỏa sáng Nghe mp3 Xem
2014-01-12 Đối tượng của tàng thức là tánh cảnh Nghe mp3 Xem
2014-01-16 Tính tương đãi Nghe mp3 Xem
2014-01-19 Tam cảnh, tam lượng Nghe mp3 Xem
2014-01-23 Sự tích cây nêu – Những tính chất của chủng tử Nghe mp3 Xem
2014-01-26 Những tính chất của chủng tử (tt) Nghe mp3 Xem
2014-01-30 Bình thơ đêm giao thừa Nghe mp3 Xem
2014-02-06 Mạc na là Tình Nghe mp3 Xem
2014-02-09 Con đường thực tập Nghe mp3 Xem

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF.DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF.DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF.DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF.DOC

 

 


 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)