2012-2013 An cư kiết đông

Thich Nhat Hanh’s Dharma Talk – Winter retreat 2012-2013 – Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
2012-11-08 Thực tập độc lập, tự do, tình huynh đệ Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-11-11 Mở đầu, những giáo lý căn bản Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-11-15 Niết bàn ngay trong sinh tử Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-11-18 Trí tuệ tùy thuận dẫn vào bản môn Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-11-22 Ngừng sự tư duy – tiếp xúc sự sống Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-11-25 Giáo lý Duyên khởi tùy thuận vào bản môn Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-11-29 A New Teaching on the Twelve Nidanas Eng.mp3 Viet.mp3Fr.mp3
2012-12-02 – Thực tập không suy tư
– Vô tác, vô hành, vô ngã
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-12-06 – Bất nhị, tinh thần thiết yếu của phật pháp
– Vô tác, vô hành
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-12-09 – Trở về quê hương tự thân
– Giáo lý Duyên khởi tương ưng với niết bàn
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-12-13 A New Teaching on the Twelve Nidanas Eng.mp3 Viet.mp3Fr.mp3
2012-12-16 – Trở về để chăm sóc
– Tam pháp ấn
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-12-20 – Lạy xuống như một dòng sinh mạng
– Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã
– Giáo lý duyên khởi
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2012-12-24

Christmas Eve Dharma Talk

Eng.mp3 Viet.mp3Fr.mp3
2012-12-27

Enseignement du Dharma

Fr.mp3 Eng.mp3Viet.mp3
2012-12-31 New Year’s Eve Talk
Eng.mp3 Fr.mp3Viet.mp3
2013-01-03 The wisdom of adaptation Eng.mp3 Viet.mp3
2013-01-06 – Lắng dịu thân tâm
– Vô dư, hữu dư niết bàn
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2013-01-10 – Nương tựa Bụt, Pháp, Tăng
– Trí tuệ tùy thuận
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2013-01-13 – Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý
– 14 câu hỏi không trả lời
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2013-01-17 – Hoa trái cải người xuất gia
– Cái thấy trung đạo vượt thoát các cặp đối lặp
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp3
2013-01-20 Sự dung thông của hai loại sự thật Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp 3
2013-01-24 – Kinh Người áo trắng
– Tâm linh, tín mộ và chú thuật
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp 3
2013-01-27 – Thiền đi là thiền hạnh phúc
– Niết bàn là sự thật
Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp 3
2013-01-31 Chuyển luân thánh vương Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp 3
2013-02-03 Đạo Bụt nguyên chất Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp 3
2013-02-09 Thơ và nhạc đêm giao thừa Viet.mp3 Eng.mp3Fr.mp 3

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)