2014 Khóa tu xuất sĩ

Con đường vui – The Path of Joy – 20-02 đến 27-02-2014

the path of Joy - Monastic Retreat

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
Xem video
YouTube
2014-02-21 bài 01 VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2014-02-22 bài 02 VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2014-02-23 vấn đáp 1 VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2014-02-25 bài 03 VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2014-02-26 vấn đáp 2 VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2014-02-27 bài 04 VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem