2013-2014 An cư kiết đông

Thich Nhat Hanh – MONASTIC Talks – Winter 2013-2014

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
Xem video
YouTube
2013-11-19 Thực tập thảnh thơi VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2013-11-26 Ca tụng Đất Mẹ VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2013-12-03 Ôn lại Duy biểu (TDTL 1) VN.mp3 EN.mp3FR.mp3 Xem
2013-12-10 Thành Duy Thức luận (2) VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2013-12-17 Tính vô kí của tàng thức VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2014-01-07 Soi sáng và Làm mới VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2014-01-14 Sự quan trọng của mỗi tế bào
VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2014-01-21 Pháp thoại
VN.mp3 EN.mp3 FR.mp3 Xem
2014-02-06 Bói kiều cho chúng xuất sĩ
Gốc.mp3
Thông dịch.mp3

2014-02-11

Đóa hoa Tuệ giác

Bói kiều

Bói Kiều (tiếp theo)

VN.mp3

VN.mp3

VN.mp3

EN.mp3 FR.mp3

EN.mp3FR.mp3