Pháp đường

Xin mời bạn vào Pháp Đường để nghe pháp thoại trực tuyến và bạn cũng có thể nghe lại các bài pháp thoại trước nữa. Tại Mai Thôn, sáng thứ Năm và Chủ Nhật nào cũng có một bài pháp thoại mới trực tuyến, mời bạn lên mạng để cùng nghe pháp thoại với tứ chúng tại đạo tràng Mai thôn và chỉ vài giờ đồng hồ sau đó là pháp thoại đã được đưa vào Pháp đường, bạn có thể nghe lại nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội tham gia trực tuyến cùng tăng thân. Xin đề nghị bạn đừng nằm khi đang ở trong pháp đường. Bạn có thể đem theo một cái tọa cụ, gối ngồi nghe pháp thoại, hoặc gấp một chiếc chăn lại làm tám để thay tọa cụ. Tọa cụ kê dưới mông, và bạn ngồi xếp bằng theo kiểu bán già hoặc toàn già, hai đầu gối kê và chúc xuống nền pháp đường. Giữ cho lưng thật  thẳng, đầu thật thẳng nhưng không cứng. Buông thư tất cả các cơ bắp trong châu thân, chỉ nắm lấy hơi thở. Như vậy bạn có thể ngồi từ nửa giờ tới bốn mươi lăm phút mà không thấy mỏi. Ngồi thiền hay ngồi nghe pháp thoại cũng ngồi theo kiểu ấy. Bán già hay kiết già đều là kiểu ngồi hoa sen. Kiết già (hay toàn già) là để bàn chân phải trên bắp chân trái, và bắp chân trái lên bắp chân phải. Bán già là hoặc để chân trái lên chân phải hoặc chân phải lên chân trái. Trong trường hợp chưa quen, bạn có thể ngồi theo kiểu nào cũng được miễn là lưng cho thẳng và đầu cùng một đường thẳng với lưng.

Nghe pháp là một phép thực tập rất dễ chịu. Những bài pháp thoại gieo trồng trong tâm thức do những hạt giống của hiểu biết, của thương yêu làm lớn lên khả năng chấp nhận, tha thứ và buông bỏ trong ta, để ta cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng và ta biết cách hành xử như thế nào để chuyển hóa tình trạng trong thân tâm cũng như trong hoàn cảnh. Phần lớn những bài pháp thoại mà bạn được nghe trong pháp đường đều ít có tính cách lý thuyết, giàu tính thực tập và cung cấp cho chúng ta những cái thấy cũng như những phương thức hành trì mà ta có thể thực hiện được. Nghe pháp thoại đều đều như thế trong thời gian ba, bốn tháng, vốn liếng Phật pháp của bạn sẽ giàu có một cách đáng kể và bạn có thể đóng góp một cách thực tế và hữu hiệu trong những buổi pháp đàm. Có những khóa học kéo dài trong ba tháng hoặc chín tháng và bạn có thể theo dõi các bài pháp thoại ấy cho hết khóa, và từ khóa này sang khóa khác, ba năm sau kiến thức Phật học cũng như khả năng hành trì của bạn sẽ tăng tiến rất nhiều. Chúng tôi đề nghị ngoài những bài pháp thoại thứ Năm và Chủ Nhật, bạn theo học những khóa như Trái Tim Của Bụt, Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh, Kinh Tam Di Đề, Con Đường Của Bụt, Các Định Đề Giáo Lý Làng Mai, Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt.