Ghi danh Khoá tu An cư 2023-2024 (từ 19/10/2023 đến 16/01/2024)

Ba tháng An cư là một truyền thống có nguồn gốc từ thời Đức Bụt còn tại thế. Đây là thời gian để quý thầy, quý sư cô chuyên tâm, đạo sâu vào sự tu học và cũng là một cơ hội để xây dựng tình huynh đệ, xây dựng tăng thân của Bụt thêm vững mạnh.

Tại Làng Mai, quý thầy, quý sư cô rất vui được chào đón các cô, bác, anh, chị đến thực tập chung trong thời gian này. Quý vị có thể tham dự trọn vẹn 3 tháng an cư hoặc tham dự từ 1 đến 2 tuần. Đây thật sự là cơ hội rất quý giá để tăng thân Tứ chúng cùng thực tập, cùng chế tác niềm vui, mang đến sự chuyển hoá và trị liệu cho bản thân và cộng đồng.

XÓM HẠ

-Đăng kí tham dự 1 tuần:

27/10 – 3/11NữVợ chồng
3/11 – 10/11NữVợ chồng
10/11 – 17/11NữVợ chồng
17/11 – 24/11NữVợ chồng
24/11 – 1/12NữVợ chồng
1/12 – 15/12Không nhận khách
15/12 – 22/12NữVợ chồng

-Đăng kí tham dự 2 tuần:

 27/10 – 10/11NữVợ chồng
 3/11 – 17/11NữVợ chồng
 10/11 – 24/11NữVợ chồng
 17/11 – 1/12NữVợ chồng
 24/11 – 8/12NữVợ chồng

Mọi thắc mắc liên quan đến khoá tu xin liên hệ về:

Xóm Thượng: uh-office@plumvillage.org

Xóm Hạ: lh-office@plumvillage.org

Xóm Mới: nh-office@plumvillage.org