Người hành khất năm xưa

Tải về file Mp3

thơ Nhất Hạnh
nhạc Trần Nguyên Đức

Người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu sơn
Thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn
Gotama! Ô hay, ai bảo rằng Ưu-bát-đa-la triệu năm mới có một lần nở
Tiếng hải triều kia có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe.