Một lá ngô đồng rơi

thơ Nhất Hạnh

Nhạc: J.Claude/F.Cockenpot theo điệu dân ca Pháp

 

Một lá ngô đồng rơi
có hay chăng người ơi!
Một lá ngô đồng rơi
thu đẹp đã về rồi!

Điệp khúc :

Ngàn chiếc lá còn rơi
đỏ au hay vàng tươi
Ngàn chiếc lá rơi rơi
bay vèo ngập cả trời.

Lơ lững trên trời cao
chiếu lên nước hồ xanh
Lơ lững trên trời cao
mây bạc còn dựng thành.

ĐK

Rừng vi lô quạnh hiu
sáo lên ru hồn ai ?
Rừng vi lô quạnh hiu
nắng vàng ngập ruộng dài.

ĐK

Niềm thương trong lòng tôi
Thắm tươi không nhạt phai
Niềm thương trong lòng tôi
Thu đẹp vẫn còn hoài

ĐK (hết)