Mặt trời hồng tỉnh thức

Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Nhất Hạnh & Sơn Cư (HT. Thích Tịnh Từ)

Tải về file MP3

ĐK    Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. (2x)

Ta có bao ngày vui, bao ngày trong cuộc đời này.
Có bao ngày buồn, những ngày ấp ủ tâm tƣ.
Dòng thời gian trôi nhanh, nhanh nhƣ í à thác lũ.
Cuốn hoa ngàn về chân trời không tuổi không tên.

ĐK

Tâm ta nhƣ giòng sông trôi vào í a biển rộng. Nhƣ mảnh đất bồi cho lúa mạ quanh năm.

Hơi thở ta bao la là nhà í à của ta

Đƣa tỉnh thức về cho ta xóa bỏ đêm đen.

ĐK

Đây mặt trời hồng lên, mặt trời tỉnh thức rạng ngời.

Mạch sống yêu thƣơng bừng dậy, hạnh phúc đây rồi ngƣời ơi

Quá khứ đã đi qua, tƣơng lai í à chƣa tới

Chỉ có phút giây hiện tại, phút giây hiện tại mà thôi

ĐK