Không đến, không đi

Tải về file MP3

Không đi đâu, cũng không cần đến.
Không trước cũng không sau.
Cầm tay nhau, đứng bên nhau.
Rồi chia tay, bước cho thảnh thơi.
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau hoài mai sau.