Hải đảo tự thân

Tải về file Mp3 Thơ, nhạc: Thiền sư Thích Nhất Hạnh Quay về nương tựa Hải đảo tự thân Chánh niệm là Bụt Soi sáng xa gần Hơi thở là Pháp Bảo hộ thân tâm Năm uẩn là Tăng Phối hợp tinh cần. Thở vào, thở ra Là hoa tươi mát, Là núi vững vàng, … Continue reading Hải đảo tự thân